Zlepší se situace zdravotně postižených?

Ministerstvo práce a sociálních věcí už připravilo návrh i harmonogram změn zákonů pro to, aby se zlepšila situace zdravotně postižených. Kdy k pozitivní změně pro handicapované skutečně dojde, záleží na tom, jak bude probíhat legislativní proces.

Změny jsou součástí sněmovního tisku č. 1058, který je nyní ve 3. čtení. Jde o návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Po sociální reformě někteří lidé přišli o dávky či průkazy TP, ZTP a ZTP/P, i když se jejich zdravotní stav nezměnil. To chce MPSV změnit, proto připravilo následující změny:

Přehled připravených změn

  • Průkazy osob se zdravotním postižením, tedy TP, ZTP a ZTP/P, by se nově už nemusely odvíjet od posouzení stupně závislosti a schopnosti mobility a orientace. Nárok na ně by lékařská posudková služba měla posuzovat samostatně a na základě posudku by o průkazech rozhodovaly úřady práce.
  • Posudky o zdravotním stavu a stupni závislosti by tedy už nebyly víceúčelové. Nadále by se využívaly pouze pro rozhodování o příspěvku na péči, kde se musí posoudit více faktorů než v souvislosti s průkazy pro zdravotně postižené.
  • Příspěvek na mobilitu by měl ze zákona navázat na přiznaný průkaz ZTP a ZTP/P.

 

Podstatou změn je větší sociální citlivost vůči zdravotně postiženým lidem. Vše by mělo vést k tomu, aby handicapovaní nemuseli tolik chodit po úřadech a stát by se o ně tam, kde je to skutečně třeba, postaral. Proto, aby se situace zdravotně postižených zlepšila, musel by se novelizovat zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. To je součástí právě dříve zmiňovaného sněmovního tisku č. 1058.

 

 

Tištěné znění zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce spolu s poradenským servisem a s přístupem do dalších právních předpisů z oblasti pracovního práva a mzdového účetnictví na internetu získáte s předplatným Edice AZ - Pracovněprávní a mzdové předpisy aktuálně[1].

Zlepší se situace zdravotně postižených?

Read more http://www.zivnostnik.cz/?cid=318358