Konec podpory pro obnovitelné zdroje energie od roku 2014

Vláda chce omezit podporu pro obnovitelné zdroje energie, a proto schválila zastavení podpory pro nově vystavěné obnovitelné zdroje elektřiny a její decentrální výrobu, a to s účinností od 1. ledna 2014.

Zastavení podpory se týká nových instalací obnovitelných zdrojů vyrábějících elektřinu uvedených do provozu po 1. lednu 2014.

Podpora bude zachována pouze pro větrné a vodní elektrárny a elektrárny na biomasu uvedené do provozu do 31. prosince 2014 v případě, že jim bylo uděleno povolení stavby přede dnem účinnosti zákona.

Poplatek za podporované zdroje bude v ceně elektřiny fixován

Poplatky na podporované zdroje energií již nebudou součástí ceny za přenos a distribuci elektřiny, ale budou vyčleněny do zvláštní ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a tepla.

Maximální výše poplatku hrazená spotřebiteli je stanovena na 495 Kč/MWh. Odpovídá tak současné dotaci ze státního rozpočtu ve výši 11,7 miliardy + 4 miliardy korun alokované ze státního rozpočtu.

Současně bylo rozhodnuto o prodloužení tzv. solární daně, a to pro elektrárny uvedené do provozu v roce 2010 ve výši 10 procent.

 

Konec podpory pro obnovitelné zdroje energie od roku 2014

Read more http://www.zivnostnik.cz/?cid=317285