Nový zákon o prodeji dřeva a dřevařských výrobků

Od 1. srpna 2013 platí nový zákon o prodeji dřeva a dřevařských výrobků na trh. Tato norma vyšla z pera Ministerstva zemědělství ČR a stanovuje povinnosti firem obchodujících s dřevem a výrobky z něho. Hlavním cílem zákona má být zamezení nelegální těžbě.

Nově přijatý zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků se zaměřuje především na boj proti nelegální těžbě dřeva, zejména v zemích mimo Evropskou unii.

Zákon stanovuje sankce ve výši až 3 miliony korun, pokud hospodářský subjekt uvede na trh nezákonně vytěžené dřevo, a ve výši až 5 milionů korun, učiní-li tak hospodářský subjekt opakovaně.

Česká republika i ostatní členské státy Evropské unie se dlouhodobě řídí principy trvale udržitelného obhospodařování svých lesů, proto v nich nezákonné těžby představují jen malé riziko. Nová norma především podporuje členské státy EU, které dovážejí větší množství dřeva z mimoevropských zemí a usilují o přehledný a legální trh.

Protože jde o novou právní úpravu, Ministerstvo zemědělství je připraveno poskytnout v této věci technickou pomoc formou seminářů a poradenství firmám, kterých se nové nařízení týká.

Nový zákon o prodeji dřeva a dřevařských výrobků

Read more http://www.zivnostnik.cz/?cid=317286