Povinné formuláře v elektronické podobě mají OSVČ odloženy o rok

Povinná elektronická komunikace pro osoby samostatně výdělečně činné (dále OSVČ) se o rok odloží. OSVČ budou moci příští rok podávat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013, oznámení o zahájení činnosti či přihlášky k účasti na důchodovém a nemocenském pojištění také v klasické papírové podobě. Povinnost podávat tyto formuláře pouze elektronicky Česká správa sociálního zabezpečení (dále ČSSZ) o rok odloží.

Zaměstnavatelé, lékaři i OSVČ mají povinnost podávat dokumenty ČSSZ pouze elektronicky od začátku letošního roku. Týká se to zákonem předepsaných tiskopisů[1], které tyto subjekty posílají ČSSZ. Detailní informace o e - Podání[2] jsou dostupné na webu ČSSZ. Řada subjektů však nebyla od 1. ledna 2013 na e – Podání dokumentů připravená, proto ČSSZ podle zákona přijala roční výjimku, a tím umožňuje klasické papírové podávání dokumentů i v letošním roce.

Z vyhodnocení přechodného období, které provedla ČSSZ, vyplývá, že existují velké rozdíly mezi jednotlivými subjekty, které mají povinnost posílat vybrané formuláře ČSSZ elektronicky, i mezi jednotlivými druhy podání. Například zaměstnavatelé letos elektronicky podali už cca 71 % evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) a 54 % formulářů oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání). Naproti tomu tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění elektronicky posílá jen necelých 5 % zaměstnavatelů. Z ošetřujících lékařů a OSVČ využívá elektronickou komunikaci s ČSSZ pouze zanedbatelné množství subjektů, jde tak pouze o zlomky procent z celkového počtu podání.

 

Z výše uvedených důvodů tedy ČSSZ udělila roční výjimku z elektronické komunikace pro OSVČ a dříve též dvouletou pro lékaře, co se týče neschopenek. Podle sdělení ČSSZ však jde pouze o dočasné opatření, cílem prý není na elektronickou komunikaci zcela rezignovat.

References

  1. ^zákonem předepsaných tiskopisů (www.cssz.cz)
  2. ^e - Podání (www.cssz.cz)
Povinné formuláře v elektronické podobě mají OSVČ odloženy o rok

Read more http://www.zivnostnik.cz/?cid=321819