Rodičovský příspěvek v případě umístění malých dětí do předškolního zařízení

MPSV připomíná, že dvouleté dítě lze dát do předškolního či jiného obdobného zařízení, aniž by došlo k zániku nároku na rodičovský příspěvek. V současné době opět přibývá dotazů rodičů, jestli mohou svého potomka, kterému již byly dva roky, dát do předškolního zařízení bez časového omezení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí tedy potvrzuje - dítě do jeslí, mateřské školy či jiného obdobného zařízení chodit může, o rodičovský příspěvek rodiče nepřijdou.

 

To, že dítě nastoupilo do předškolního zařízení, ať se již jedná o jesle, státní či soukromé mateřské školy nebo jiná obdobná zařízení, rodiče nemusí úřadu práce oznamovat. Platí to i pro ty, kteří rodičovský příspěvek čerpají podle staré právní úpravy, jež platila do konce roku 2011. Dítě, kterému ještě nebyly dva roky, může v předškolním zařízení strávit 46 hodin v měsíci.

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 tisíc korun, nejdéle do čtyř let věku dítěte. Rodiče se mohou v péči o potomka vystřídat. Více informací lze nalézt na stránce MPSV zde[1].

Pomoci matkám skloubit rodinu a zaměstnání mají i dětské skupiny, neboť mateřské školy nemají dostatečné kapacity, řadu dětí musejí odmítat. Ve školním roce 2012/2013 se do mateřinek nedostalo 58 939 předškoláků. Podle databáze ministerstva školství je to téměř o deset tisíc odmítnutých dětí více než v předešlém roce. Data za tento školní rok zatím nejsou k dispozici.

O dotace na zřízení dětských skupin, které přijmou děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky, už letos mohly žádat firmy, kraje, obce i neziskové organizace. V první výzvě bylo vybráno 30 projektů za zhruba 55 milionů korun, ve druhé 35 projektů za cca 60 milionů korun. Celkem je na výzvy určeno 440 milionů korun, částka na jeden projekt se pohybuje od cca 700 tisíc do zhruba 2,5 milionu korun. Zájemcům o zřízení dětské skupiny pomáhají dotace z evropských fondů, více informací je k dispozici zde[2].

Návrh zákona schválila vláda v květnu, Poslanecká sněmovna jej ale před svým rozpuštěním nestačila projednat. O tom, jestli začnou dětské skupiny od ledna oficiálně fungovat, rozhodnou poslanci vzešlí z nových voleb.

References

  1. ^zde (www.mpsv.cz)
  2. ^zde (www.esfcr.cz)
Rodičovský příspěvek v případě umístění malých dětí do předškolního zařízení

Read more http://www.zivnostnik.cz/?cid=322573