Povinná elektronická komunikace pro zaměstnavatele od 1. 1. 2014

Od 1. 1. 2014 platí pro všechny zaměstnavatele povinnost elektronické komunikace se správou sociálního zabezpečení. Pro OSVČ (nikoliv však z pozice zaměstnavatele) byla tato povinnost prozatím o rok odložena. Povinnost elektronického předávání tiskopisů stanovil zákon č. 470/2011 Sb.

Zaměstnavatelé mají poslední měsíce na to, aby se připravili na povinnou elektronickou komunikaci se správou sociálního zabezpečení. Od 1. 1. 2014 jsou totiž zaměstnavatelé povinni předepsané tiskopisy podávat elektronicky. Tato povinnost se týkávšechzaměstnavatelů, což znamená, že v postavení zaměstnavatele může být i osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo lékař, tedy každý, kdo zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance. Udělit výjimku pouze určité skupině zaměstnavatelů zákon neumožňuje.

Uvedené se týká především tiskopisů, které lze elektronicky zasílat pouze formou datové věty (ve formátu XML):

  • Evidenční list důchodového pojištění,
  • Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění,
  • Přehled o výši pojistného,
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání),
  • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění.

Možnost elektronického podání těchto tiskopisů zaměstnavatelé ve značné míře využívají již v současnosti, nejčastěji zasílají elektronicky evidenční listy důchodového pojištění - 71 % všech podání - a oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) - 54 % všech podání.

Povinnost elektronického podávání dále podle zákona dopadá i na tiskopisy Přihláška do registru zaměstnavatelů, Odhláška z registru zaměstnavatelů a Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, které lze od ledna příštího roku nadále zasílat prostřednictvím datové schránky či elektronické podatelny v běžných formátech jako je např. PDF.

Více informací mohou poskytnout pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení či jsou dostupné na webových stránkách ČSSZ[1].

References

  1. ^webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz)
Povinná elektronická komunikace pro zaměstnavatele od 1. 1. 2014

Read more http://www.zivnostnik.cz/?cid=322757