Ceník služeb

 


 

Účetnictví paušálním odpočtem nákladů  
   

Zpracování daňového přiznánání k dani z příjmu FO, přehled příjmu na ZP a OSSZ

Zpracování přehledu nových záloh, předání úřadům

1500,-
   
Daňová evidence - plátce i neplátce DPH  
   
Obrat 0-1 mil Kč (min. měs. paušál v ceně je 30 účetních položek/měs.) 500,-
Obrat 1-10 mil Kč (min. měs. paušál v ceně je 30 účetních položek/měs.) 1000,-
Obrat nad 10 mil Kč (min. měs. paušál v ceně je 30 účetních položek/měsíc) 2000,-
31 a více účetních položek (cena za účetní položku) 20,-
DPH 500,-

Daňové přiznání k dani z přijmu FO, přehled příjmů OSSZ, ZP

zpracování přehledu nových záloh, předání úředům

1500,-
Silniční daň - za 1 vozidlo (v rámci účetnictví zdarma) 500,-
                   - za každé další vozidlo (v rámci účetnictví zdarma) 100,-
Mzdy - 1 zaměstnanec 250,-
          - nástup a výstup zaměstnance 0,-
          - roční zúčtování daně ze mzdy za zaměstnance 0,-
Konzultace za každou započatou hodinu ( v rámci účetnictví zdarma) 300,-
Zastupování na úřadech za každou započatou hodinu (v rámci účetnictví zdarma) 400,-
   
Podvojné účetnictví  
   
Paušál za měsíc (v ceně je zagrnuto zpracování 30 účetních položek) 2500,-
31-více účetních položek (cena za účetní položku) 20,-

Daňové přiznání k dani z příjmu PO dle náročnosti

výkaz zisků a ztrát, rozvaha, vzájemné vztahy, cash_flow, příloha účetní závěrky,

inventury

2500,-

   -

5000,-

Silniční daň - za 1 vozidlo (v rámci účetnictví zdarma)

500,-

                   - za každé další vozidlo (v rámci účetnictví zdarma) 100,-
Mzdy - 1 zaměstnanec 250,-
          - nástup a výstup zaměstnance   0,-
          - roční zaúčtování daně ze mzdy za zaměstnance 0,-
Konzultace za každou započatou hodinu (v rámci účetnictví zdarma) 300,-
Zastupování na úřadech za každou započatou hodinu (v rámci účetnictví zdarma) 400,-