Živnostníci a drobní podnikatelé

Statut studenta v jednoletých kurzech cizích jazyků zůstává

Od 1. 9. 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Na základě této novely se studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou opětovně zařazuje (jako tomu bylo v předcházejících letech) do výčtu vzdělávacích aktivit, které se považují za soustavn

...

Číst dál...

Postup při přechodu z paušálních výdajů na skutečné

Víte, že dokument můžete poslat e-mailem?

Víte, že kliknutím na poznámku k dokumentu snadno přidáte poznámku?

Víte, že dokument si můžete uložit do „Mých oblíbených“ jako do šanonu?

Víte, že v případě Živnostník profi platí: hledat = nacházet. Na tomto portálu jde o synonyma.

Víte, že žádný problém nezůstane s Živnostník profi nevyřešený?

Víte, že s Ž

...

Číst dál...

Základ daně z pohledu DPH

Z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty je základem daně vše, co jako úplatu plátce obdržel nebo má obdržet od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby bez daně za toto zdanitelné plnění.

Základ daně mj. zahrnuje:

-         jiné daně, cla, dávky nebo poplatky,

-         spotřební daň (výjimky viz § 41 ZDPH),

-         d

...

Číst dál...

Automobil používaný i k soukromým účelům podnikatele

Víte, že dokument můžete poslat e-mailem?

Víte, že kliknutím na poznámku k dokumentu snadno přidáte poznámku?

Víte, že dokument si můžete uložit do „Mých oblíbených“ jako do šanonu?

Víte, že v případě Živnostník profi platí: hledat = nacházet. Na tomto portálu jde o synonyma.

Víte, že žádný problém nezůstane s Živnostník profi nevyřešený?

Víte, že s Ž

...

Číst dál...

Kdo a kdy může čerpat ošetřovné?

Zákon o nemocenském pojištění pamatuje na situace, kdy se rodiče musejí o svého potomka z vážných důvodů postarat. Se začátkem nového školního roku proto Česká správa sociálního zabezpečení připomíná, co je ošetřovné a kdo na něj má nárok.

Česká správa sociálního zabezpečení (dále ČSSZ) za 1. pololetí tohoto roku evidovala 216 836 případů oš

...

Číst dál...

Nové podmínky podnikání výrobců a zpracovatelů paliv a maziv a distributorů pohonných hmot

Víte, že dokument můžete poslat e-mailem?

Víte, že kliknutím na poznámku k dokumentu snadno přidáte poznámku?

Víte, že dokument si můžete uložit do „Mých oblíbených“ jako do šanonu?

Víte, že v případě Živnostník profi platí: hledat = nacházet. Na tomto portálu jde o synonyma.

Víte, že žádný problém nezůstane s Živnostník profi nevyřešený?

Víte, že s Ž

...

Číst dál...

Nejčastější dotazy a odpovědi k uplatnění prominutí úhrady daně z příjmů

Generální finanční ředitelství zveřejnilo nejčastější dotazy a odpovědi, které se týkají uplatnění prominutí úhrady daní z příjmů.

V souvislosti s Rozhodnutím ministra financí č.j. MF-65 647/2013/39 ze dne 11.6.2013 o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události zpracovalo Generální finanční ředitelství st

...

Číst dál...