Živnostníci a drobní podnikatelé

Přepočet cizí měny po novele ZDPH

Novelizace zákona o dani z přidané hodnoty přinesla od roku 2013 mj. i změnu ustanovení § 4 odst. 4, které upravuje přepočet cizí měny na měnu českou.

Obecně lze říci, že pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije podle § 4 odst. 4 zákona o DPH (dále ZDPH) kurz platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo př

...

Číst dál...

Daňové aspekty zmařené investice

Víte, že dokument můžete poslat e-mailem?

Víte, že kliknutím na poznámku k dokumentu snadno přidáte poznámku?

Víte, že dokument si můžete uložit do „Mých oblíbených“ jako do šanonu?

Víte, že v případě Živnostník profi platí: hledat = nacházet. Na tomto portálu jde o synonyma.

Víte, že žádný problém nezůstane s Živnostník profi nevyřešený?

Víte, že s Ž

...

Číst dál...

Kdo může využít uvolněnou podmínku pro řetězení pracovních poměrů na dobu určitou?

Novela zákoníku práce provedená zák. č. 155/2013 Sb. od 1. 8. 2013 v § 39 odst. 4 upravuje výjimku pro možnost sjednávání pracovního poměru na dobu určitou bez omezení délky a četnosti jeho sjednání. Sjednávat pracovní poměry za těchto podmínek je možné až od 1. 8. 2013 a při dodržení stanoveného postupu.

Zaměstnavatel v dohodě s odborovou org

...

Číst dál...

Nový zákon omezující neseriózní předváděcí akce

Připravovaný nový zákon si má posvítit na neseriózní předváděcí akce. Cílem návrhu zákona je reagovat na zneužívání důvěry spotřebitelů ze strany těch podnikatelů, kteří pořádají zájezdy nebo jiné akce zaměřené zejména na seniory.

Podle návrhu je třeba posílit roli kontrolních orgánů v zájmu zamezení nevybíravým obchodním praktikám, používaným někte

...

Číst dál...

Daňové přiznání k DPH

Od 1. ledna a 1. dubna 2013 došlo v DPH k velkým změnám. Měnila se i ustanovení týkající se daňových přiznání.

Úvod 

Formulář daňového přiznání k dani z přidané hodnoty je tiskopisem, který jsou povinny podat zákonem vymezené osoby - § 101 ZDPH.

 

Tiskopis DAP

Platným tiskopisem, na kterém plátci uvádí údaje podle platné právní úpravy, je tiskopis mini

...

Číst dál...

Ukončení pracovního poměru po mateřské či rodičovské dovolené

Víte, že dokument můžete poslat e-mailem?

Víte, že kliknutím na poznámku k dokumentu snadno přidáte poznámku?

Víte, že dokument si můžete uložit do „Mých oblíbených“ jako do šanonu?

Víte, že v případě Živnostník profi platí: hledat = nacházet. Na tomto portálu jde o synonyma.

Víte, že žádný problém nezůstane s Živnostník profi nevyřešený?

Víte, že s Ž

...

Číst dál...

Další příležitost pro firmy hledající nové obchodní partnery

Od 6. srpna do 6. září 2013 je otevřena doplňující výzva v projektu CzechAcclerator 2011-2014 agentury Czechinvest pro pobyty na podzim tohoto roku. Hlásit se do ní mohou inovativní české firmy, které hledají strategické a investiční partnery a obchodní kontakty v zahraničí a které chtějí rozvíjet své podnikatelské plány a projekty ve světových tec

...

Číst dál...