Živnostníci a drobní podnikatelé

Konec podpory pro obnovitelné zdroje energie od roku 2014

Vláda chce omezit podporu pro obnovitelné zdroje energie, a proto schválila zastavení podpory pro nově vystavěné obnovitelné zdroje elektřiny a její decentrální výrobu, a to s účinností od 1. ledna 2014.

Zastavení podpory se týká nových instalací obnovitelných zdrojů vyrábějících elektřinu uvedených do provozu po 1. lednu 2014.

Podpora bude

...

Číst dál...

Sazba DPH u úpravy terénních ploch rodinného domu

Víte, že dokument můžete poslat e-mailem?

Víte, že kliknutím na poznámku k dokumentu snadno přidáte poznámku?

Víte, že dokument si můžete uložit do „Mých oblíbených“ jako do šanonu?

Víte, že v případě Živnostník profi platí: hledat = nacházet. Na tomto portálu jde o synonyma.

Víte, že žádný problém nezůstane s Živnostník profi nevyřešený?

Víte, že s Ž

...

Číst dál...

Nový zákon o prodeji dřeva a dřevařských výrobků

Od 1. srpna 2013 platí nový zákon o prodeji dřeva a dřevařských výrobků na trh. Tato norma vyšla z pera Ministerstva zemědělství ČR a stanovuje povinnosti firem obchodujících s dřevem a výrobky z něho. Hlavním cílem zákona má být zamezení nelegální těžbě.

Nově přijatý zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků se zaměřuje především na boj proti nel

...

Číst dál...

Student ze Slovenska na brigádě v ČR

Víte, že dokument můžete poslat e-mailem?

Víte, že kliknutím na poznámku k dokumentu snadno přidáte poznámku?

Víte, že dokument si můžete uložit do „Mých oblíbených“ jako do šanonu?

Víte, že v případě Živnostník profi platí: hledat = nacházet. Na tomto portálu jde o synonyma.

Víte, že žádný problém nezůstane s Živnostník profi nevyřešený?

Víte, že s Ž

...

Číst dál...

Sociální pojištění osob migrujících v rámci EU

Evropské občanství znamená také práva v oblasti sociálního zabezpečení. Jedním ze základních práv občanů EU je právo na volný pohyb osob. Pro lidi migrující za prací po Evropě je důležité vědět, ve kterém státě budou pojištěni ve smyslu právních předpisů o sociálním pojištění.

Příslušnost k právním předpisům sociálního zabezpečení

Zjednodušeně lze ř

...

Číst dál...

Zásoby

Účtová třída 1 je vyhrazena pro zásoby, které se skladují a až při spotřebě, výdeji, prodeji apod. se účtují do nákladů.

Zásoby se člení na nakupované a na zásoby vytvořené v účetní jednotce, tj. zásoby vlastní výroby.

Oceňování

Zásoby se oceňují pořizovacími cenami (nakoupené), vlastními náklady, reprodukčními pořizovacími cenami (vyrobené v účetní j

...

Číst dál...