Živnostníci a drobní podnikatelé

Daňové zvýhodnění na studující dceru

Víte, že dokument můžete poslat e-mailem?

Víte, že kliknutím na poznámku k dokumentu snadno přidáte poznámku?

Víte, že dokument si můžete uložit do „Mých oblíbených“ jako do šanonu?

Víte, že v případě Živnostník profi platí: hledat = nacházet. Na tomto portálu jde o synonyma.

Víte, že žádný problém nezůstane s Živnostník profi nevyřešený?

Víte, že s Ž

...

Číst dál...

Povinné formuláře v elektronické podobě mají OSVČ odloženy o rok

Povinná elektronická komunikace pro osoby samostatně výdělečně činné (dále OSVČ) se o rok odloží. OSVČ budou moci příští rok podávat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013, oznámení o zahájení činnosti či přihlášky k účasti na důchodovém a nemocenském pojištění také v klasické papírové podobě. Povinnost podávat tyto formuláře pouze elektronicky

...

Číst dál...

Paušální výdaje

Fyzické osoby, jakožto poplatníci daně z příjmů, mají možnost zvolit si způsob uplatňování daňových výdajů. První možností je uplatňovat výdaje ve skutečné výši (tj. vést účetnictví nebo daňovou evidenci). Druhou pak je možnost výdaje uplatnit paušální částkou v určité procentní výši.

Možnost uplatnění paušálních výdajů, tedy výdajů stanovených pro

...

Číst dál...

Stav projednávaných daňových změn od 1. 1. 2014

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, které by mělo zajistit nezbytné přizpůsobení daňového práva rekodifikaci soukromého práva tak, aby nedošlo k závažným následkům. Zejména vzniku řady mezer a neprovázaností v daňových

...

Číst dál...

Minimální mzda u DPČ a DPP

Víte, že dokument můžete poslat e-mailem?

Víte, že kliknutím na poznámku k dokumentu snadno přidáte poznámku?

Víte, že dokument si můžete uložit do „Mých oblíbených“ jako do šanonu?

Víte, že v případě Živnostník profi platí: hledat = nacházet. Na tomto portálu jde o synonyma.

Víte, že žádný problém nezůstane s Živnostník profi nevyřešený?

Víte, že s Ž

...

Číst dál...

Legislativní změny pro zemědělce

Měsíc září přinesl několik nových právních předpisů, které se mohou dotýkat velké části zemědělců.

Zřejmě největší změny přináší zákon č. 279/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a některé další související zákony. Účinnost předpisu od 1. 1. 2014.

Předmětem tohoto novelizačního zákona j

...

Číst dál...

Další informace k ručení za nezaplacenou daň

Podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň, pokud je úplata za toto plnění provedena na jiný účet než na účet, který je zveřejněn správcem daně. GFŘ vydalo další informaci k tomuto ustanovení.

Vzhledem k tomu, že v nejbližší době je připravována novelizace tohoto ustanovení, kdy toto ručení by se

...

Číst dál...